Praca magisterska – praktyczne informacje cz. 1

Praca magisterska – praktyczne informacje cz. 1

Praca magisterska to kolejny po pracy licencjackiej etap, który czeka każdego studenta. Oczywiście magisterka może być rozwinięciem licencjatu, ale problematyka w niej musi być szerzej i bardziej wnikliwie opracowana. Podczas pisania pracy magisterskiej podchodź do swoich źródeł w sposób krytyczny. Pamiętaj też już na samym początku, że wybór metody badawczej, jaką zastosujesz, musi być dokonany w sposób przemyślany i uzasadniony celem Twojej pracy magisterskiej.

Praca magisterska – rodzaje

Wśród prac magisterskich wyróżnia się trzy rodzaje: prace teoretyczne, przeglądowe oraz empiryczne. Prace teoretyczne opierają się na badaniach poznawczych, omawiają określone teorie czy koncepcje. Prace przeglądowe prezentują porównanie źródeł na temat jakiejś problematyki; są oparte na jak największej liczbie różnorodnych publikacji naukowych, także tych zagranicznych. Pisanie przeglądowej pracy magisterskiej opiera się na porównaniu wyników badań przeprowadzonych przez inne osoby oraz na dokonaniu ich oceny. Prace empiryczne obejmują badanie związków pomiędzy zjawiskami, pisane są w oparciu o pozycje naukowe, na podstawie których piszący formułuje założenia oraz wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań.

Pisanie pracy magisterskiej – wybór tematu

Jeśli promotorka czy promotor nie narzucą określonych zagadnień, każda praca magisterska musi rozpocząć się od wyboru tematu. Temat dostosuj do swoich osobistych zainteresowań i uzdolnień – będzie Ci zdecydowanie łatwiej pisać. Nie bez znaczenia jest też znajomość języków obcych na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z zagranicznych źródeł. Jeśli jakiś temat wymaga opierania się o literaturę obcojęzyczną, upewnij się, że jesteś w stanie nie tylko ją przeczytać, ale także naprawdę zrozumieć.

Praca magisterska nie może być pisana na temat, który mógłby być potraktowany zbyt szeroko lub ogólnie, dlatego unikaj zagadnień, których nie będziesz w stanie omówić szczegółowo na łącznie kilkudziesięciu stronach. Nie chcesz, żeby Twoja praca magisterska była płytka i mało konkretna.

Plan pracy i konspekt

Plan

Każda praca magisterska musi mieć plan i konspekt. Czym ten drugi różni się od pierwszego? Plan pracy magisterskiej to bardzo krótkie i zwięzłe, ujęte w punktach, przedstawienie całej treści pracy. Pozwala on ująć cały temat w określone ramy, ustalić kolejność omawiania poszczególnych zagadnień. Plan pracy pozwala także spojrzeć krytycznie na temat i zakres treści, które chcesz w niej zawrzeć, a więc dzięki rzetelnie stworzonemu planowi możesz na przykład dojść do wniosku, że musisz trochę zmienić podejście do pisania pracy magisterskiej. Lepiej teraz niż tuż przed ukończeniem (lub co gorsza już po!) ostatniego rozdziału, prawda?

Konspekt

Konspekt to natomiast zwięzłe, choć dość szczegółowe rozwinięcie wszystkich punktów ze stworzonego wcześniej planu. Postaraj się przy pomocy kilku zdań doprecyzować, uściślić każde wypunktowane zagadnienie. Pomoże Ci to w sprawdzeniu czy plan jest napisany we właściwy sposób, a także bardzo uprości późniejsze etapy pisania pracy magisterskiej. Przy pracy nad konspektem łatwo zorientujesz się czy masz wystarczająco dużo materiałów oraz czy temat Twojej pracy magisterskiej został właściwie sformułowany.

Z czego się składa praca magisterska?

Praca magisterska składa się z takich samych części, jak każda inna praca pisemna znana nam wszystkim dobrze ze szkoły, a więc: ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wymagana liczba stron może się różnić w zależności od uczelni, choć na potrzeby tego wpisu możemy przyjąć, że objętość minimalna pracy magisterskiej to 80 stron. Dobrze, jeśli podzielisz swoją pracę na kilka rozdziałów, ale pamiętaj, że nie mogą one być zbyt krótkie, więc unikaj podziału na przykład na 10 pobieżnie i skrótowo omówionych części. Zaplanowanie około 5 rozdziałów to rozsądne podejście, które pozwoli poświęcić każdemu zagadnieniu odpowiednią liczbę słów. Pamiętaj też, by poszczególne rozdziały nie różniły się od siebie nawzajem pod względem objętości – każda część powinna być mniej więcej równa.

Co dalej?

W kolejnych wpisach znajdziesz więcej praktycznych porad odnośnie pisania pracy magisterskiej. Napiszmy o elementach pracy magisterskiej, przypisach i wszystkich innych kwestiach, które spędzają Ci sen z powiek. A jeśli chcesz u nas przeczytać o jakimś konkretnym zagadnieniu, napisz do nas – postaramy się spełnić Twoją prośbę.

 

Praca magisterska pisanie