Praca licencjacka – jak ją napisać od 0?

Praca licencjacka – jak ją napisać od 0?

Praca licencjacka przez wiele osób uważana jest za pewnego rodzaju rozgrzewkę przed pisaniem pracy magisterskiej. Nie da się ukryć, że zakres tematyczny oraz objętość pracy licencjackiej są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku magisterki, nadal jednak jest to praca naukowa, która ma być zwieńczeniem określonego etapu edukacji i jako taka nie może być uznawana za mniej istotną niż praca magisterska.

Praca licencjacka – co zawiera?

Praca licencjacka powinna składać się z określonych części, do których należą:

  • wstęp
  • określenie problematyki
  • umówienie zastosowanych metod badawczych
  • opis przebiegu badań
  • szczegółową analizę zebranych materiałów
  • podsumowanie wyników analizy
  • przypisy
  • bibliografia
  • streszczenie

We wstępie znajdują się informacje na temat samej pracy, czyli geneza, cel, warunki wykonania. Ma to być wprowadzenie do pracy, nakreślenie tła, pomocne czytelnikowi w zrozumieniu, dlaczego w ogóle podejmujesz się napisania swojej pracy licencjackiej na dany temat.

Praca licencjacka pisanie

Pamiętaj, że wstęp ma wywrzeć na osobach czytających jak najlepsze wrażenie, dlatego postaraj się zadbać o to, by był naprawdę dopracowany. Wstęp warto napisać na końcu – kiedy już dokładnie wiesz, o czym jest Twoja praca licencjacka oraz jesteś tak głęboko w tematyce, że napisanie kilku zdań wprowadzenia nie sprawia żadnych trudności.

Po przebrnięciu przez wstęp określ dokładnie problem badawczy, na który odpowiadać ma Twoja praca licencjacka. Dalej omawiasz zastosowane metody badawcze i przedstawiasz wyniki. Zazwyczaj ta część nie stanowi kłopotu i stosunkowo łatwo podać wyniki badań, ponieważ z reguły jest to ustandaryzowane i wystarczy zebrać wszystko razem, a potem przedstawić w wymaganej przez promotora formie. Problem zaczyna się w momencie, kiedy trzeba te wyniki omówić i podsumować.

Praca licencjacka – omówienie wyników badań/dyskusja

Praca licencjacka, mimo że mniej złożona  niż magisterska, nie może obyć się bez rzetelnego i szczegółowego omówienia wyników przeprowadzonych badań. Dyskusja w pracy licencjackiej polega na przedstawieniu własnych spostrzeżeń i interpretacji. Pomimo tego nie ma w niej miejsca na lanie wody i rezygnację z naukowego stylu wypowiedzi. Pamiętaj, że piszesz pracę licencjacką, a nie felieton!

We wstępie informujesz, jaki cel ma Twoja praca, natomiast w dyskusji omawiasz, w jakim stopniu cel ów został osiągnięty oraz pokazujesz drogę, która do niego doprowadziła. Musisz wykazać się krytycznym myśleniem, zinterpretować wyniki badań oraz pokazać, co nowego napisana przez Ciebie praca licencjacka wnosi do określonej dziedziny nauki.

Jeśli przeprowadzone badania miały jakieś słabe strony, wskaż je. Nie każdy temat da się wyczerpać w ramach pracy licencjackiej, dlatego, jeżeli taka sytuacja miała miejsce w Twoim przypadku, zwróć uwagę na konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy. Być może okaże się to punktem wyjścia do napisania pracy magisterskiej na ten sam lub zbliżony temat?

Pamiętaj o tym, że nawet najbardziej nowatorska i kreatywna praca naukowa musi opierać się na odpowiednio dobranych źródłach. Nie możesz więc pisać bez odniesień do literatury i dokonań innych badaczy. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozwala czytającemu pracę na umieszczenie Twoich rozważań w odpowiednim kontekście, a także wskazuje, że orientujesz się we wcześniejszych osiągnięciach w dziedzinie, jaką się zajmujesz. Praca licencjacka to przecież podsumowanie pewnego etapu nauki, a nie relacja z pobytu na bezludnej wyspie!

Pamiętaj, żeby podczas całego procesu na bieżąco uzupełniać przypisy. Potem naprawdę będzie trudno odnaleźć konkretny fragment w omawianej publikacji, a nie muszę chyba przypominać, czym grozi brak przypisu w pracy naukowej? Cytaty muszą być wyraźnie oznaczone i opatrzone przypisami, inaczej nie będzie się dało wyjaśnić wysokiego wskaźnika plagiatu.

Kiedy już uporasz się z dyskusją, zgrabnie podsumuj całość. W podsumowaniu możesz też otworzyć sobie furtkę do kolejnych analiz (jak wyżej), możesz też potraktować temat jako kompletny – wszystko zależy od tego, o czym piszesz swoją pracę licencjacką. Ważne natomiast, by dla czytającego było jasne, że wszystkie poruszone zagadnienia zostały wyjaśnione, a wątki domknięte.

Na temat pisania pracy licencjackiej można napisać jeszcze bardzo wiele i szczegółowe informacje będą się jeszcze pojawiały w naszej Bazie Wiedzy. Jeśli masz propozycję tematów, które warto poruszyć, daj znać, a na pewno prędzej czy później taki tekst powstanie.