Pisanie pracy inżynierskiej w 4 krokach

Pisanie pracy inżynierskiej w 4 krokach

Pisanie pracy inżynierskiej pod wieloma względami jest trudniejsze niż pisanie czysto teoretycznej pracy licencjackiej, jednak dla osoby, która rzeczywiście interesuje się tematyką swoich studiów, nie powinno stanowić większego problemu. Jak pisać prace inżynierskie? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w jak najprostszy sposób.

1. Pisanie pracy inżynierskiej – wybór tematu

Podstawą w przypadku pisania pracy inżynierskiej jest odpowiedni dobór tematu. Nie zawsze musisz porywać się na skomplikowane zagadnienie, które będzie co prawda ambitne, ale sprawi Ci wiele problemów. Często wystarczy, jeśli zdecydujesz się na dobrze znany zakres tematyczny i po prostu rzetelnie go opracujesz. Na etapie wyboru tematu nieoceniona będzie pomoc promotora – niektórzy posiadają gotowy zbiór tematów, które proponują swoim studentom.

2. Pisanie pracy inżynierskiej – część projektowa

Poziom złożoności projektu w przypadku pisania pracy inżynierskiej to kwestia indywidualna. Część projektowa ze znanej nam dziedziny zajmie znacznie mniej czasu niż taka, do wykonania której będzie konieczne zapoznanie się z całkowicie obcymi zagadnieniami. Zakładam jednak, że osoba przygotowująca się do wyboru tematu pracy inżynierskiej ma już pewne podstawy teoretyczne i zakres tematyczny niezbędny do opracowania inżynierki nie okaże się dla niej przytłaczający. Pomimo tego, że poziom trudności tematów inżynierskich może być w pewnym stopniu zróżnicowany i da się dostosować do własnych umiejętności i preferencji, praca inżynierska musi mieć odpowiednio wysoki poziom, pamiętaj zatem, że projekt inżynierski nie może być zbyt banalny.

 

Specyficzną cechą prac inżynierskich jest to, że projekty mogą być tworzone nie tylko w pojedynkę, ale także w zespole. Będzie to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy umiejętności dwóch osób wzajemnie się uzupełniają, co może się okazać korzystne dla obu stron. Więcej osób, które zajmują się opracowaniem projektu, to również większy komfort pracy i możliwość skonfrontowania różnych punktów widzenia, co w przypadku pracy badawczej może się okazać nieocenioną zaletą i ułatwieniem. Pamiętaj jednak, że pisząc pracę w zespole musisz przygotować się na kompromisy.

3. Czas na pisanie pracy inżynierskiej

Ile zajmuje napisanie pracy inżynierskiej? Osobiście uważam, że na napisanie pracy inżynierskiej z częścią projektową potrzeba przynajmniej 3 miesięcy. Sama część opisowa może być trudna do stworzenia przed wykonaniem projektu, więc wiele osób zaleca, by przyjąć taką właśnie kolejność: najpierw projekt, a potem jego opis. Oczywiście na samym początku można stworzyć wstęp, który w kilku zdaniach nakreśli założenia i cel pracy, ale równie dobrze, jeśli masz dokładnie przemyślane, o czym chcesz pisać, wstęp możesz zostawić na sam koniec. Warto jednak już od samego początku dokładnie zapoznać się z tematem, zebrać jak najwięcej materiałów i inspiracji, by nie musieć przerywać pisania z powodu braku źródeł.

4. Rysunki, tabele, wykresy w pracy inżynierskiej

Wszystko, co pomoże jak najdokładniej zilustrować problem czy wyniki badań, jest nieocenione w pracy inżynierskiej. Pamiętaj, że nawet złożone zagadnienie musisz być w stanie wyjaśnić w jak najprostszy sposób, ponieważ to właśnie świadczy o Twoim zrozumieniu tematu.

“Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.”

Albert Einstein

Zgodzisz się ze mną, że dobrze zilustrowany problem naukowy jest łatwiejszy do wytłumaczenia? Dlatego mądrze używaj wszelkich wizualizacji, ale pamiętaj także o właściwym ich opisywaniu – osoba czytająca Twoją pracę musi mieć pewność, że w pierwszej kolejności to Ty wiesz, o czym piszesz.

 

Często osoby piszące prace korzystają z pomocy wizualnych w zbyt dużym zakresie. Pamiętaj – to Twoje własne wnioski i analizy mają stanowić główną część pracy, a nie ich graficzne interpretacje, choćby były najbardziej czytelnie narysowane i najlepiej obrazowały problem. Praca inżynierska musi interpretować wykresy i rysunki, a nie tylko je przedstawiać.

 

Jeśli odpowiednio wcześnie zajmiesz się przygotowaniem do pisania, w razie problemów zdążysz znaleźć pomoc w pisaniu pracy inżynierskiej. A skoro to czytasz, to nawet już wiesz, gdzie tej pomocy szukać. Masz propozycje, o czym powinien być kolejny tekst w naszej bazie wiedzy? Nie wahaj się przesłać tematów na adres podany w kontakcie.

 

Pisanie pracy inżynierskiej informatyka